Vacature
Naamloos document

SOLLICITATIEPROCEDURE TEAMLEIDER TTA BOVENBOUW BEATRIX COLLEGE

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern binnen de scholen van SOVOT als extern uitgezet.

Aanleiding

Door de groei van het aantal leerlingen in de bovenbouw TTA, ontstaat er per schooljaar 2017/2018 een vacature voor een enthousiaste teamleider TTA bovenbouw. Dit is 4-5-6 atheneum tweetalig.

Functieomschrijving in het kort:

Kern van de taak van de teamleider is het zodanig leidinggeven aan de teamleden, dat het onder zijn/haar verantwoordelijkheid uitgevoerde beleid op het gebied van het tweetalig onderwijs en begeleiding leidt tot de gewenste resultaten (doorstroom van leerlingen, welbevinden leerlingen en teamleden, opbrengsten, tevredenheid ouders, etc.) De teamleider initieert en coördineert de invulling en uitvoering van de voor het team vastgestelde onderwijskundige beleidskaders, draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van het leshuis en de school, draagt zorg voor de ontwikkeling en afstemming van de onderwijsprogramma’s van het team, geeft leiding aan het team en levert een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs binnen het team. Van de teamleider wordt verwacht dat hij/zij in staat is aan het proces van continue veranderingen een herkenbare bijdrage te leveren (de volledige functieomschrijving is bij de afdeling personeels- en salarisadministratie verkrijgbaar).

De geschikte kandidaat voor deze functie:

 • is een 1e graad docent met leidinggevende kwaliteiten;
 • heeft ervaring met - en een netwerk in het TTO;
 • is bij voorkeur een native speaker, dan wel beheerst op een uitstekende (= near native) wijze de Engelse taal in woord en geschrift;
 • heeft een hoge prestatiemotivatie: wil het goed doen en neemt met minder geen genoegen;
 • is communicatief sterk naar leerlingen, collega’s en ouders;
 • kan organiseren en heeft visie;
 • kent zijn/haar leerlingen en teamleden écht en heeft bij hen gezag;
 • is bereid en in staat te leren en kent de eigen sterktes en zwaktes;
 • kan luisteren, bewaakt de sfeer op de afdeling en stuurt bij wanneer dat nodig is;
 • weet resultaat te bereiken;
 • heeft een minimale betrekkingsomvang van 0,800 Fte

Aanvullende informatie:

 • de functie is gewaardeerd als een LD functie met een toeslag voor de bovenbouw;
 • de aanstelling is tijdelijk voor één jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Bij een interne benoeming is er sprake van een terugkeergarantie. Dat wil zeggen dat, als de tijdelijke aanstelling na een jaar niet wordt omgezet naar een aanstelling voor onbepaalde tijd, de medewerker kan terugkeren in zijn/haar voorgaande functie met de daarbij horende inschaling;
 • de nieuwe teamleider zal deelnemen aan een intensief scholingsprogramma dat de teamleiders, leshuisdirecteuren en algemene directie al een aantal jaren volgen. Daarnaast is er een mogelijkheid voor gerichte, persoonlijke scholing of coaching.

De sollicitatieprocedure

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. M.van Dongen, leshuisdirecteur havo/vwo. Als je de uitdaging aan wilt gaan, dient je sollicitatiebrief (met motivatie en CV) uiterlijk maandag 6 maart 2017 in ons bezit te zijn. Je kunt je brief per mail verzenden aan: mvos@beatrix-college.nl. ter attentie van mevrouw W.H. van Noort MSc, rector. De ontvangst van je sollicitatiebrief met CV zal per mail worden bevestigd. De sollicitatiegesprekken staan gepland in week 10 - 2017. De benoemingsadviescommissie zal bestaan uit: mw.W.H. van Noort, rector; dhr.M.van Dongen,leshuisdirecteur; mw.N.Pelkmans, docent; dhr.E.Geurts, teamleider; mw.I. Vermeulen, docent en mw.M.Vos, hoofd P&O. Tijdens het gesprek krijg je de mogelijkheid je sollicitatie toe te lichten d.m.v. een korte presentatie van ca. 5 minuten. Daarnaast wordt aan je gevraagd te reageren op een casus. Natuurlijk heeft de commissie wat vragen en krijgen de sollicitanten ook gelegenheid tot het stellen van hun vragen. De gesprekken met afgewezen (interne) kandidaten en de te benoemen teamleider vinden plaats uiterlijk in week 11 - 2017. De nieuwe teamleider begint zijn/haar werkzaamheden met ingang van het nieuwe schooljaar 2017/2018.


Koning Willem II College Tatraweg 80 5022 DS Tilburg T 013-543 66 31 F 013-535 24 65 info@willem2.nl