Vacatures

Hieronder vindt u de vacatures binnen de Stichting Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT). De Stichting omvat de scholen voor openbaar onderwijs in Tilburg, het Beatrixcollege en het Reeshofcollege in de Reeshof en het Koning Willem II College in Tilburg-zuid.

 

Vacature
Naamloos document
willem2.nl

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2017/2018 hebben wij binnen het Koning Willem ll College een vacature voor een enthousiaste

DOCENT AARDRIJKSKUNDE, 2E GRAAD

Kenmerken:

 • het betreft een benoemingsomvang van 0,6 Fte tot 0,8 Fte, waarvan 0,32 Fte reguliere uren zijn en de overige uren vervanging ziekte;

 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Niels Brans, waarnemend rector binnen het Koning Willem ll College, telefonisch te bereiken op nr. 013 - 5436631. U kunt uw sollicitatiebrief met Curriculum Vitae mailen naar lboshuizen@beatrix-college.nl, ter attentie van de heer drs. Niels Brans MEM, onder vermelding van: ‘sollicitatie docent Aardrijkskunde 2e graads’. Meer informatie over de school vindt u op: www.willem2.nl

 

Vacature
Naamloos document

Vacature

Binnen het Bestuursbureau van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg, zijn wij op zoek naar een ervaren en enthousiaste

Bestuurssecretaresse, parttime

Positie in de organisatie

Als bestuurssecretaresse ben je voor een benoemingsomvang van ca. 0,40 Fte (4 halve dagen en ca. zes maal per jaar een avond) werkzaam voor het College van bestuur, zijnde de bestuurder van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg, verder te noemen SOVOT. Plaats van tewerkstelling is het bestuurs- en stafbureau dat is gehuisvest binnen het Koning Willem ll College te Tilburg. Onder SOVOT vallen het Beatrix College, het Koning Willem ll College en een deel van het Reeshof College. Je collega’s binnen het bestuurs- en stafbureau zijn de hoofden en medewerkers van de afdelingen Financiën, P&O en salarisadministratie.

Kern van de functie

Als bestuurssecretaresse verricht je de voorkomende secretariële werkzaamheden voor de bestuurder, te weten het plannen van vergaderingen, bijhouden van de agenda, verwerking en archivering van poststukken, notities e.a.documenten, het voorbereiden en notuleren van directie vergaderingen en vergaderingen van de Raad van Toezicht. Het verzorgen van relevante correspondentie en aanverwante secretariële werkzaamheden.

Functie-eisen

De kandidaat voor deze functie:

 • is een ervaren, proactieve en vooruitdenkende bestuurssecretaresse met een afgeronde opleiding op HBO niveau, bijvoorbeeld Schoevers of vergelijkbaar;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • kan goed plannen en organiseren en heeft overzicht;
 • werkt nauwkeurig;
 • heeft ruime ervaring met het notuleren van vergaderingen;
 • heeft kennis van en is vaardig met de programma’s van Microsoft;
 • kan goed samenwerken.

Aanvullende informatie

Inschaling vindt plaats volgens FUWA VO op basis van ervaring en in overleg; daarnaast zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De vakanties vallen samen met de schoolvakanties.
Het eerste jaar betreft het een tijdelijke aanstelling die bij een goede beoordeling zal worden omgezet in een vaste aanstelling.

De sollicitatieprocedure

Als je de uitdaging aan wilt gaan, dient je sollicitatiebrief (met motivatie en CV) uiterlijk zondag 2 juli 2017  in ons bezit te zijn. Je kunt je brief per mail verzenden aan: mvos@beatrix-college.nl,  ter attentie van de heer drs. N.F.J.Bootsma, bestuurder. 
De ontvangst van je reactie zal per mail worden bevestigd, waarbij je tevens wordt geïnformeerd over de voortgang van de procedure. De sollicitatiegesprekken staan gepland in de week van 10 juli 2017. Voor meer informatie over de functie kunt u ook contact opnemen met mevrouw M.Vos, hoofd P&O, tel. 013-509 63 44 (di,do,vr)

Vacature
Naamloos document

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2017/2018 ontstaat een vacature voor een enthousiaste

Technisch Onderwijsassistent (TOA) Scheikunde

Kenmerken:

 • een benoemingsomvang van in eerste instantie 0,40 Fte, die op korte termijn perspectief biedt op een grotere benoemingsomvang;
 • een tijdelijke aanstelling voor een jaar, met uitzicht op vast bij een positieve beoordeling;
 • inschaling in FUWA schaal 7 OOP.

Wij vragen:

 • relevante opleiding tot technisch onderwijsassistent (MBO-4 niveau), of studerend hiervoor;
 • enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie is een pré;
 • nadrukkelijke affiniteit met het vak scheikunde;
 • positieve en collegiale instelling;

De procedure:

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Edwin Dieleman, plaatsvervangend rector binnen het Beatrix College, telefonisch te bereiken op nr. 013 - 5711725.
U kunt uw sollicitatiebrief met Curriculum Vitae tot 6 juli 2017 mailen naar lboshuizen@beatrix-college.nl ter attentie van mevrouw W. van Noort, rector, onder vermelding van: ‘sollicitatie TOA’. De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 10 juli 2017.
Meer informatie over de school: www.beatrixcollege.nl

 

 

Vacature
Naamloos document
willem2.nl

Ten gevolge van het vertrek van de huidige functionaris ontstaat per 1 augustus 2017 een vacature voor een

orthopedagoog

voor een benoemingsomvang van 9 uur per week. (0,2301 Fte)

Positie in de organisatie

De orthopedagoog binnen het Koning Willem ll is een OOP functie die gepositioneerd is binnen het ondersteuningsteam. De orthopedagoog legt verantwoording af aan de directeur Onderbouw.
Het Koning Willem ll College kent de afdelingen OB Brugklas, OB 2 M/H/V, OB 3 H/V, BB 3 /4 M,
BB 4 /5 H en BB 4/5/6 V. Meer informatie over de inrichting van het onderwijs is te vinden in het schoolplan 2016-2020 (dit kan worden opgevraagd bij M. Vos), alsook op de website van het Koning Willem ll College.

Werkzaamheden

Intake en begeleidingsonderzoek:
 • bereidt psychodiagnostisch onderzoek voor -zoals het diagnosticeren en in kaart brengen van leer- en ontwikkelingsproblemen en opvoedings- en gedragsproblemen, die een belemmering vormen voor het leerproces-, waaronder het opvragen en beoordelen van gegevens van de voorgaande scholen en/of instanties, en plant deze;
 • werkt onderzoeken uit, analyseert en integreert alle beschikbare informatie en komt op basis daarvan tot een conclusie en advies t.a.v. plaatsing, begeleiding en/of verwijzing;
 • bepaalt in overleg met het zorgteam, mentor en leerling de vereiste zorg en legt dat vast in een opzet voor een handelingsplan en/of begeleidingsplan;
 • neemt deel aan commissies;
 • stelt het psychologisch dossier samen en beheert dat;
 • bespreekt het advies met de ouders;
 • rapporteert aan de commissie van onderzoek en begeleiding en aan de directeur van de school.

 

Begeleiding van leerlingen:
 • geeft individuele begeleiding aan leerlingen op basis van het vastgestelde handelings- en/of begeleidingsplan;
 • verwijst voor eventuele behandeling door naar specialisten.

 

Ondersteuning, advisering en de begeleiding van leraren:
 • bereidt leerlingbesprekingen voor aan de hand van informatie uit de leerlingendossiers;
 • neemt deel aan de leerling(voor)bespreking en levert een bijdrage aan de adviezen (handelingsplannen) t.b.v. de leerling;
 • beoordeelt desgewenst onderzoeksrapporten van leerlingen en brengt hierover advies uit;
 • ondersteunt bij de evaluatie van het handelingsplan;
 • adviseert, begeleidt en ondersteunt mentoren en leraren bij de uitvoering van het handelingsplan en verzorgt kennisoverdracht. 

 

Beleidsvoorbereiding:
 • draagt bij aan het ontwikkelen van en het inhoud geven aan het ondersteuningsbeleid;
 • levert een bijdrage in het multidisciplinaire schoolteam aan de beleidsvoorbereiding en -uitvoering t.a.v. de orthopedagogische hulpverlening en onderwijsontwikkeling;
 • vertaalt het beleid naar de praktische uitvoering;
 • houdt zich op de hoogte van de ontwikkeling in het vakgebied en van testmateriaal, beoordeelt de bruikbaarheid daarvan en doet voorstellen voor de aanschaf van nieuw materiaal;
 • neemt deel aan bij- en nascholingsactiviteiten en collegiale consultatie en – toetsing;
 • neemt deel aan teamoverleg(gen) en inhoudelijke werkgroepen.

 

Materiaalbeheer:
 • beheert test- en toetsmateriaal en de voorraden testmaterialen;
 • houdt overzichten van de afgenomen testen van leerlingen en van de verschillende soorten testen bij.

Functie-eisen

 • heeft een opleiding afgerond op het gebied van orthopedagogiek of vergelijkbaar ;
 • gespecialiseerde theoretische en praktische kennis van het vakgebied, waarbij inzicht in orthopedagogische en leerlingenzorg aangelegenheden in een brede context dan alleen het eigen werkterrein wordt vereist;
 • kennis van het aanwezige testmateriaal en vaardigheid in het samenstellen en afnemen van test programma's;
 • vaardigheid in het omgaan met leerlingen in test- en onderzoekssituaties en met ouders in het overbrengen van soms emoties oproepende boodschappen;
 • vaardigheid in het interpreteren van test- en onderzoeksresultaten en het stellen van een diagnose;
 • vaardigheid in het opstellen van conclusies en (beleids)adviezen;
 • adviesvaardigheden

Aanvullende informatie

 • De functie wordt ingeschaald in schaal 10 OOP;
 • De organisatie kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • De aanstelling is tijdelijk voor één jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

De sollicitatieprocedure

Als je de uitdaging aan wilt gaan, dient je sollicitatiebrief (met motivatie en CV) uiterlijk vrijdag 30 juni 2017  in ons bezit te zijn. Je kunt je brief per mail verzenden aan: l.boshuizen@sovot.nl  ter attentie van mevrouw Marjolijn Cuppers, directeur Onderbouw.  De ontvangst van je reactie zal per mail worden bevestigd, waarbij je tevens wordt geïnformeerd over de voortgang van de procedure.

 

Vacature
Naamloos document

Voor het nieuwe schooljaar 2017/2018 zijn wij voor het Beatrix College op zoek naar enthousiaste en vakbekwame collega’s:

Docent Nederlands 1e gr

Kenmerken:

 • 0,8 fte
 • Ongeveer 20 lessen
 • Reguliere uren

Inlichtingen en sollicitatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr. Marc van Dongen leshuisdirecteur binnen het Beatrix College, telefonisch te bereiken op nr. 013 – 571 17 25. U kunt uw sollicitatiebrief met Curriculum Vitae voor 23 juni a.s. mailen naar l.boshuizen@sovot.nl, ter attentie van de heer M. van Dongen onder vermelding van de vacature docent Nederlands 1e gr.


Koning Willem II College Tatraweg 80 5022 DS Tilburg T 013-543 66 31 F 013-535 24 65 info@willem2.nl