De MR

De medezeggenschapsraad (MR) van het Koning Willem II College bestaat uit 16 personen uit verschillende geledingen van de school: 4 ouders, 4 leerlingen en 8 personeelsleden (docenten en onderwijsondersteunend personeel).

De MR heeft als taak de openheid in de school te bevorderen. Daarom heeft hij regelmatig contact met de schoolleiding en met het bestuur. De MR bespreekt alle zaken die de school betreffen. Voorbeelden: de lessentabel, het formatieplan, de begroting, het lesrooster, de vakantieregeling, toetsweken, veiligheid in en om de school. In het bijzonder bespreekt de MR het beleid van schoolleiding en bestuur. Zij heeft daarbij twee belangrijke rechten, te weten adviesrecht en instemmingsrecht. Welk recht op enig moment mag worden toegepast staat precies beschreven in het MR-reglement.
De MR komt ongeveer zes keer per schooljaar op een avond bijeen om te vergaderen. De personeelsgeleding vergadert elke week op een daarvoor ingeroosterd uur.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u mailen naar: mr@willem2.nl. U kunt ook altijd één of meer leden aanspreken. Zitting hebben:

Leerlingen
Natalia Boonman
Zekra Göktas
Sacha van Iperen
Marijn de Krom

Ouders
J. van Iperen
H. Lammers
R. Leijten-van Gorp (vz)
K. Maas

Personeel
drs. ir. C.W.M. van Aarle
J.A.M. van Alphen
A.F. Broeders
A.J.A.M. van Heesch
J. Martens
S.G. Meeuwissen
J.H.M. Megens
ir. H.E.P. de Swart (secretaris)

 

Vergaderdata 2015-2016    
maandag 28-09-2015 agenda
donderdag 10-12-2015 agenda
donderdag 25-02-2016 agenda
maandag 18-04-2016 agenda
dinsdag 17-05-2016 agenda
woensdag 29-06-2016 agenda

 

Als u de verslagen van de vergaderingen wil inzien, kunt u zich richten tot de secretaris van de MR.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Over zaken die het gezamenlijke belang van de twee openbare scholen voor voortgezet onderwijs aangaan (het Beatrix College en het Koning Willem ll College), adviseert of beslist de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Namens onze school hebben zitting S.G. Meeuwissen, ir. H.E.P. de Swart.


Koning Willem II College Tatraweg 80 5022 DS Tilburg T 013-543 66 31 F 013-535 24 65 info@willem2.nl