Organisatie en contact

BESTUUR EN TOEZICHT

Het Koning Willem ll College en het Beatrix College maken samen deel uit van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg. Het bevoegd gezag van de stichting berust bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit:  drs. N.F.J. Bootsma MEM.

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden: Mr. W. van de Elsen (voorzitter), mevr. M. van Iersel (secreataris), drs. F. Mutsaers en drs. M.C. Verbunt.


De Raad van Toezicht kunt u aanschrijven op het adres:

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg
Ketelhavenstraat 3
5045 NG Tilburg

Alle relevante informatie bereffende Stichting OVOT vindt u op www.sovot.nlSCHOOLLEIDING

De leiding van de school bestaat uit twee directieleden en vier afdelingsdirecteuren. Samen vormen ze de schoolleiding.Directieleden

  • Dhr. drs. C.A.W. Brans MEM (plaatsvervangend/waarnemend rector)

Afdelingsdirecteuren

De afdelingsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het onderwijs in hun afdeling en hebben ieder een directieportefeuille.

  • Mw. drs. M.P.A. Cuppers  MME (brugklassen en muzisch/topsport)
  • Dhr. C.J.M. Feskens (vmbo-tl)
  • Dhr. R. Koeweiden MEd (havo)
  • Dhr. drs. J.J.M. de Veer (vwo)

Afdelingscoördinatoren

De afdelingsdirecteuren worden bijgestaan door afdelingscoördinatoren:
  • Dhr. A.J.A. Groen (brugklas)
  • Dhr. S. Vredenborg (muzisch/topsport)
  • Mw. J.A.G.M. van Boxtel (vmbo-tl)
  • Dhr. D. Leermakers (havo) 
  • Mw. M.M.E. Krekels (vwo) 

Koning Willem II College Tatraweg 80 5022 DS Tilburg T 013-543 66 31 F 013-535 24 65 info@willem2.nl