Organisatie en contact

BESTUUR EN TOEZICHT

Het Koning Willem ll College en het Beatrix College maken samen deel uit van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg. Het bevoegd gezag van de stichting berust bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit:  drs. N.F.J. Bootsma MEM.

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden: Mr. W. van de Elsen (voorzitter), mevr. M. van Iersel (secretaris), drs. F. Mutsaers en drs. M.C. Verbunt.


De Raad van Toezicht kunt u aanschrijven op het adres:

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg
Tatraweg 80
5022 DS Tilburg

Alle relevante informatie betreffende Stichting OVOT vindt u op www.sovot.nl


Directie

De directie van het Koning Willem II College bestaat uit de rector, de directeur bovenbouw en de directeur
onderbouw.

D. M. Heeroma MCM  
rector d.heeroma@willem2.nl
vacature  
directeur onderwijs
R.T. Koeweiden MEd  
directeur bedrijfsvoering r.koeweiden@willem2.nl

 

Afdelingsleiders

O.D.F. van der Veer brugklas o.vanderveer@willem2.nl
C.J.M. Feskens 2 mavo k.feskens@willem2.nl
M.M.E. Krekels 2 en 3 havo m.krekels@willem2.nl
S.G. Meeuwissen 3 en 4 mavo s.meeuwissen@willem2.nl
D. Leermakers 4 en 5 havo d.leermakers@willem2.nl
drs. J.J.M. de Veer 2 t/m 6 vwo j.deveer@willem2.nl

 


Koning Willem II College Tatraweg 80 5022 DS Tilburg T 013-543 66 31 F 013-535 24 65 info@willem2.nl